മണിയൻ പിള്ള രാജുവിന്റെ മകൻ നിരഞ്ജനും മിയയും അഭിനയിക്കുന്ന ബോബിയുടെ ട്രൈലെർ കാണം..

മണിയൻ പിള്ള രാജുവിന്റെ മകൻ നിരഞ്ജനും മിയയും അഭിനയിക്കുന്ന ബോബിയുടെ ട്രൈലെർ റിലീസ് ചെയ്തു. ട്രൈലെർ കാണാം.

Film – BOBBY
Director: Shebi
Producer: Sageer Hydrose, Suhra Hydrose
Production House: Suhra Entertainments,
Music: Rony Raphael, Devika Murali
Lyrics: Devika Murali, S Rameshan Nair
Cinematography: Prasanth Krishna
Editing: Babu Rathinam
Cast: Niranj, Miya George, Sudheer Karamana, Aju Varghese, Shammi Thilakan, Kalasala Babu, Hemanth, Niyaz, Nisha Sarang
Art Direction: Ramesh Guruvayur
Screenplay: Shebi
Dialogue: V R Balagopal , Thomas Chacko

About admin365 11216 Articles
Prominent blogger and web administrator with over 10 years experience.