‘തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്‌സാക്ഷിയും’ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി കാണാം

0

ഫഹദ് ഫാസിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം ‘തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്‌സാക്ഷിയും’ എന്ന സിനിമയുടെ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി . കാണാം

About Author