തെലുങ്കു ഗ്ലാമർ നായിക സോണി ചരിഷ്ഠയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ

0

Sony Charishta is a south Indian actress who mainly appears in Telugu language films. She made her film debut through Telugu movie ‘Yugalageetham’ directed by Shivaji in 2010

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്കായി : CLICK HERE

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്കായി : CLICK HERE

About Author